Odluka Upravnog vijeća Javne Ustanove športski objekti – Split po naputku Civilnog stožera SDŽ i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ.