Odlukom gradskog vijeća grada Splita športski centar Bazen Zenta (ex.Pošk) s pripadajućim sadržajima dodijeljen je Javnoj ustanovi ŠPORTSKI OBJEKTI-SPLIT na upravljanje i održavanje. U proračunu grada Splita za 2021.g. i financijskom planu Ustanove za ovaj objekt osigurano je za kapitalno ulaganje (građevinski, strojarski i elektro radovi) 450.000 kn; za Tekuće i investicijsko održavanje (Predviđeni radovi-izrada ekspertize objekta, dobava i postava keramičkih pločica, servis bazenskih pumpi i ostale opreme) 230.000 kn; (Nepredviđeni i hitni zanatski radovi) 150.000 kn te za Opremu (vaterpolo golovi, pruge za plivanje, vaterpolo igralište, preljevne rešetke..) 200.000 kn.

  • Dana 28.lipnja 2021.g. u 9 h otvara se ŠC Bazen Zenta  nakon što  je Javna ustanova ŠPORTSKI OBJEKTI-SPLIT obavila najveći dio planiranih radova kako bi olimpijski bazen bio u funkciji za ovu sezonu.

Kupljeni su novi spremnici za kemikalije, servisirana je popravljena oprema za kemijski tretman vode. Vlastitim snagama smo servisirali postojeće filtere i od tri raspoloživa osposobili dva za filtriranje vode. Ugrađene su nove pumpe u septičkoj jami i spriječeno izlijevanje fekalija u prostor strojarnice.

Promijenjena je nefunkcionalna rasvjeta i postavljena nova sa LED reflektorima, stupovi sanirani i osigurani od daljnje devastacije. Ograda oko čitavog objekta je sanirana i zaštićena novim premazima. Zidove unutarnjih prostora i dio opreme smo sanirali i što je bilo moguće doveli u funkciju. No, najveći izazov je bio dovođenje visine preljevnog kanala u horizontalu. Ovlaštena tvrtka je sa svojim iskustvom u specijalnim građevinskim radovima pristupila sanaciji na način da se posebnim materijalima povisi utonuće. Uz napore naših radnika i radnika ovlaštene tvrtke , preljevni kanal je doveden u prihvatljivo visinsko odstupanje. Obavljeno je i niz drugih hitnih zahvata. Samim time je omogućeno puštanje bazena u korištenje za ponedjeljak 28.06.2021. godine.

           Nastavni zavod za javno zdravstvo je dostavio Izvješće u kojem je nalaz vode bakteriološki ispravan.

Sportskim klubovima i građanima, prvenstveno djeci želimo ugodan boravak na Bazenu Zenta uz zamolbu da se drže kućnog reda kao što je uhodana praksa na ŠC Bazeni Poljud. Ovaj sportski objekt i njegovi sadržaji moraju imati svrhu kakvu naš grad i njegovi građani zaslužuju.