Obavještavamo korisnike da je je radno vrijeme ŠC Gripe za vrijeme blagdana kako slijedi :

Petak 24.12.2021g ( Badnji dan ) do 14.00 sati

Subota 25.12. 2021.g ( Božić ) ne radi se

Nedjelja 26.12. 2021. g ( sveti Stjepan) Turnir “4 kafića”

Petak 31.12.2021. g  do 14 sati

Subota 01.01.2022.g ( Nova godina )

Četvrtak 06.01.2022. g  ne radi se ( sveta Tri kralja )

Obavještavamo korisnike da je radno vrijeme Š.C. Bazena Poljud za vrijeme blagdana kako slijedi:

Petak 24.12.2021.g ( Badnji dan ) do 14.00 sati

Subota 25.12. 2021.g ( Božić ) ne radi se

Nedjelja 26.12. 2021.g ( sveti Stjepan )ne radi se

Petak 31.12.2021. g  do 14.00 sati

Subota 01.01.2022.g ( Nova godina ) ne radi se

Četvrtak 06.01.2022. g  ne radi se (sveta Tri kralja)

Obavještavamo korisnike da je radno vrijeme T.C. Tenis Firule za vrijeme blagdana kako slijedi:

Petak 24.12.2021.g ( Badnji dan ) do 14.00 sati

Subota 25.12. 2021.g ( Božić ) ne radi se

Petak 31.12.2021. g  do 14.00 sati

Subota 01.01.2022.g ( Nova godina ) ne radi se

Obavještavamo korisnike da je radno vrijeme Š.C. Park Mladeži za vrijeme blagdana kako slijedi:

Petak 24.12.2021.g ( Badnji dan ) do 14..00 sati

Subota 25.12. 2021.g ( Božić ) ne radi se

Nedjelja 26.12. 2021.g ( sveti Stjepan ) ne radi se

Petak 31.12.2021.g  do 14.00 sati

Subota 01.01.2022.g ( Nova godina ) ne radi se

Četvrtak 06.01.2022.g  (sveta Tri kralja) ne radi se

Obavještavamo korisnike da je radno vrijeme Š.C. Pricviće za vrijeme blagdana kako slijedi:

Petak 24.12.2021.g ( Badnji dan ) do 14..00 sati

Subota 25.12. 2021.g ( Božić ) ne radi se

Nedjelja 26.12. 2021.g ( sveti Stjepan ) ne radi se

Petak 31.12.2021.g  do 14.00 sati

Subota 01.01.2022.g ( Nova godina ) ne radi se

Četvrtak 06.01.2022.g  (sveta Tri kralja) ne radi se