Nastupit će 20 igrača po rang listi najbolji hrvatski tenisači i tenisačice na Š.C.Tenis Firule.Turnir će se održavati sbakog dana od 9:30 sati.