MALA DVORANA

Subota 29.06                      CIJELI DAN              JUDO KUP JADRAN

VELIKA  DVORANA

Ponedjeljak 24.06         17:00-19:00          PUČKA FEŠTA DANA RADUNICE