VELIKA DVORANA

Nedjelja 26.12.             cijeli dan- Humanitarni turnir “4 kafića”