Poštovani,

u nastavku se nalazi odluka Stožera civilne zaštite RH koja je stupila na snagu 11. siječnja 2022. godine.

Molimo da se pridržavate svih epidemioloških mjera.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20okupljanja,%205.%20izmjena%20i%20obrazl..pdf