TEREN UMJETNA TRAVA 

Ponedjeljak       18:00-21:00           NK Mosor Žrnovnica(trening)

Utorak               15:30-17:00           NK Mosor Žrnovnica
(trening)

                          17:00-20:00           HBDNK Mosor Sv. Jure     
(trening)                                               

Srijeda               09:00-10:00           HBDNK Mosor Sv. Jure  
(trening)                                               

                          15:30-17:00           HBDNK Mosor Sv. Jure 
(trening)                                                   

                          18:00-21:00           NK Mosor Žrnovnica             

Četvrtak            15:30-19:30           HBDNK Mosor Sv. Jure
(trening)                                                    

                          19:30-21:00           NK Mosor Žrnovnica 
(trening)                                                                

Petak                 16:30-19:30           HBDNK Mosor Sv. Jure
(trening)

                          19:30-21:00           NK Mosor Žrnovnica 
(trening)                                                               

MALI TEREN UMJETNA TRAVA

Ponedjeljak        18:00-20:00          NK Mosor Žrnovnica
(trening)

Srijeda               18:00-20:00          NK Mosor Žrnovnica
(trening)

Četvrtak             15:30-17:00         NK Mosor Žrnovnica
(trening)

                           18:00-20:00          NK Mosor Žrnovnica
(trening)