U organizaciju TK Split-a , 24-27.06.2021. održava se

turnir „ Road To Umag“ od 09:00-18:00 sati.