Javna ustanova športski objekti Split raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Splita prikupljanjem pismenih ponuda. Cjeloviti tekst natječaja je na slijedećem linku