Obaviještavamo sve korisnike Tenis terena “Firule” Split da je balon na terenima 8,9 i 10 montiran dana 04.11.2016.