Ime Pozicija E-mail Telefon Fax
TOMISLAV BOROZAN Ravnatelj Javne ustanove Športski objekti Split ravnatelj@jusos.hr 021/559 333
021/559 347
021/559 323
ANDRIJANA TUDOR
Tajnica Ravnatelja tajnica@jusos.hr 021/559 347 021/559 323
DRAGO ŠUNDOV
Pomoćnik ravnatelja za tehničke, pravne ifinancijske poslove drago.sundov@jusos.hr 021/559 340 021/559 323
GORDANA SIMONELLI Rukovoditeljica službe za financije i računovodstvo gordana.simonelli@jusos.hr 021/559 359 021/559 323
NELSON BOROVINA
Rukovoditelj Š.C. Gripe nelson.borovina@jusos.hr 021/559 333 021/559 323
SERĐAN GUŠTIN Rukovoditelj službe za pravne, kadrovske i opće poslove serdan.gustin@jusos.hr 021/559 333
021/559 347
021/559 323
MILAN VEIĆ Rukovoditelj službe za komercijalne poslove milan.veic@jusos.hr 021/559 358 021/684 496
PETAR PASTUOVIĆ Rukovoditelj službe za tehničke poslove petar.pastuovic@jusos.hr 021/559 347 021/559 323
GORDON CERJAN Rukovoditelj Športskog centra Bazeni Poljud gordon.cerjan@jusos.hr 021/381 289 021/381 289
MAJA KRAGIĆ
Rukovoditelj Športskog centra  Park Mladeži i Centra za streljaštvo Stobreč maja.kragic@jusos.hr 021/559 354 021/559 323
GORDANA KOMAR
Rukovoditelj Športskog centra Tenis Firule gordana.komar@jusos.hr 021/585-920 021/559 323
MIRANDA IVANIŠEVIĆ DVORNIK SLUŽBENIK  ZA  INFORMIRANJE sluzbenikzapi@jusos.hr
MIRANDA IVANIŠEVIĆ DVORNIK SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA sluzbenikzazop@jusos.hr

KONTAKT OBRAZAC