Odluka o imenovanju novih članova SSŠ-a u Upravnom vijeću Javne ustanove ŠPORTSKI OBJEKTI-SPLIT

Grad Split- Rješenje o imenovanju predstavnika Grada u UV-u.pdf