STELJAČKI KLUB „CENTAR“ , u SC „STOBREČ“ organizira BOŽIĆNI TURNIR 2016.
U gađanju pištoljem – revolverom VK.
Koji će se održati 11.12. 2016 od 10:00h do 13:00h.