Inicijativa pokrenuta za ugradnju dizala sa strane predstavnika Športskog saveza invalida grada Splita gosp. Mije Bakića i gosp. Hrvoja Kujundžića, te ravnatelja JU gosp. Serđana Guština je polučila rezultat u kojem se uspjela definirati konačna lokacija za ugradnju dizala u dvorani.

Dizalo će biti projektirano na način da će njegovo korištenje biti omogućeno i osobama sa invaliditetom. Na taj način će i korištenje sportskih sadržaja osobama sa invaliditetom biti omogućeno.

U izradi je projektna dokumentacija, koja treba definirati i ostale potrebe osoba sa invaliditetom kod kvalitetnijeg korištenja dvorane (svlačionice, sanitarni čvorovi, prilagodba ulaza i sl.)

Športski savez invalida grada Splita preuzima obvezu iskazivanja i traženja financijske pomoći od strane Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a navedeno se i uklapa u obilježavanje jubileja 50 godina rada Športskog saveza invalida Grada Splita