U 2014. godine smo izradili pripremnu dokumentaciju i prijavili se na raspisan natječaj za Program energetske obnove zgrada javnog sektora raspisanog temeljem Odluke Vlade RH donesene na sjednici održane dana 31.listopada 2013. godine. Agencija za promet nekretninama ( APN ) kao provedbeno tijelo je raspisala natječaj temeljem kojeg je izrađena detaljna energetsko-investicijska studija za građevinu ŠC Gripe. Studija nije pokazala cjelokupnu opravdanost nastavka energetske obnove pa su obustavljene aktivnosti sa strane APN-a. No, kako je u dijelu zamjene rasvjete studija pokazala moguće uštede, mi smo nastavili sa pripremom dokumentacije za raspisivanje natječaja za zamjenu rasvjete.

 

Tvrtka Trames consultants d.o.o. je navedene radove dobila u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti koji je obavljen dana 21.10.2016.godine u e-oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2016/S 002-0023290. Javni natječaj je raspisan temeljem izrađene dokumentacije za nadmetanje u listopadu 2016. i zaključka sa 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita održane dana 14.listopada 2016. godine.

 

Ugovorena vrijednost radova je 4.288.659,03 kuna bez PDV-a, a uz ugovorenu zamjenu od 3.583  rasvjetnih tijela bit će i implementiran novi sustav za upravljanje i nadzor rasvjete. Na taj će se način omogućiti jednostavan dubinski uvid u stanje svjetiljki, upravljanje intezitetom rasvjete, praćenje potrošnje električne energije, dijagnostiku (detekcija kvara rasvjete), prijavu kvara i praćenje održavanja. Nova rasvjetna tijela će trošiti 85,84% manje električne energije od postojećih, te će predmetna ušteda biti osnov za povrat investicije, koji će biti u roku od 7 godina od implementacje sustava. Kako se radi o ESCO modelu ugovaranja radova, investicija ulaganja ne predstavlja financijsko zaduženje Javne ustanove Športski objekti Split, a ni proračun Grada Splita. Za čitav period povrata investicije, Pružatelj energetske usluge ima obvezu i potpunog održavanja čitavog sustava.

 

Dana 22.08.2017. godine su započeli radovi na zamjeni rasvjetnih tijela u zgradi Š.C. „Gripe“. Radove zamjene postojećih metal-halogen reflektora, cijevi s neonom i žarulja s žarnom niti s rasvjetnim tijelima LED tehnologije obavlja tvrtka Trames consultants d.o.o. i tvrtka LED elektronika d.o.o..

Radovi se obavljaju temeljem verificirane dokumentacije od strane tvrtke Tesla d.o.o., a sve u skladu s Ugovorom o energetskom učinku br.: 150-2016.

 

Radovi će se obavljati sukcesivno i to na način da se neće ometati postojeći raspored korištenja dvorana. Planirani rok završetka radova je u roku od 60 dana. Nakon izvršene primopredaje radova, dvorane u zgradi ŠC Gripe i pripadajući prostori će biti osvjetljeni najnovijom tehnologijom rasvjete.

Paralelno s navedenim projektom, pripremamo i potrebne podatke za definiranje sličnog modela financiranja radova u dijelu podizanja kvalitete korištenja ŠC Gripe na području boljeg ventiliranja, grijanja zraka i vode, te uvođenja potpune klimatizacije dvorana i ureda. Stari sustav je tehnološki zastario i praktički neupotrebljiv, a i zbog poštivanja promijenjenih zakonskih regulativa nije u potpunosti u uporabi.