DANI ŠPORTA GRADA SPLITA

CILJEVI PROJEKTA

U periodu od 28. rujna – 30. rujna 2018. godine, u terminu od 08:00-20:00 sati, u organizaciji gradske ustanove ŠPORTSKI OBJEKTI-SPLIT, održati će se manifestacija pod nazivom ” Dani športa grada Split” za djecu predškolske dobi te djecu prvih razreda osnovnih škola sa slijedećim ciljevima:

  • Upoznati što širu javnost sa športskim objektima kojima upravlja Ustanova te njihovim sadržajem
  • Ovom manifestacijom promicati šport kao djelatnost od posebnog društvenog interesa
  • Doprinijeti mentalnom, fizičkom i socijalnom zdravlju djece
  • Omogućiti svakom djetetu da po svom izboru uz stručnu pomoć testira svoju predisponiranost ka određenom športu
  • Animirati i motivirati da se što više djece nakon pokaznih satova uključe u redovne športske aktivnosti športskih klubova

 

Javna ustanova ŠPORTSKI OBJEKTI – SPLIT kao društveno odgovorna Ustanova na ovaj način želi doprinijeti da se kroz manifestaciju DANI ŠPORTA GRADA SPLITA što više djece uključi u organiziranu športsku aktivnost, da ova manifstacija postane tradicionalna, da je prepoznaju svi oni koji ne žele da su nam djeca pretila, da se sve manje kreću odnosno da sjedeći, nezdravi način života preuzme kontrolu nad našom djecom.

 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU

DANI ŠPORTA GRADA SPLITA – PREZENTACIJA PROJEKTA 

DANI ŠPORTA GRADA SPLITA- PODACI O SPONZORSTVU

DANI ŠPORTA GRADA SPLITA- ŠTANDOVI

DANI ŠPORTA GRADA SPLITA- KATEGORIZACIJA SPONZORA