U svrhu kontinuiranog održavanja objekta ŠC Gripe, kako je i prethodno najavljeno, obavljeno je i čišćenje staklenih površina i fasade sa zapadne strane.  Uz čišćenje fasade, u suradnji s Parkovima i nasadima, te Čistoćom, u tijeku je i čišćenje i uređenje zelenih površina u zoni obuhvata kojom upravlja Javna ustanova Športski objekti Split.

 

3

4

5

2

1